Sdělte svým zákazníkům,
co máte skutečně na srdci
Profesionální texty z angličtiny do češtiny

Překlady z angličtiny

Geniální a výjimečný nápad může ztratit mnoho ze své jedinečnosti, pokud není jasně a srozumitelně sdělen potenciálním zákazníkům na místním trhu. Jinými slovy – snadno se může stát, že se síla sdělení během překladu vytratí. Díky mému profesionálnímu přístupu a jazykovým znalostem vám mohu pomoci se tomu vyhnout a poskytnout vám překlad splňující všechna specifika a požadavky českých zákazníků.

SLUŽBY