KOREKTURA

„Klíčem ke všem významům, které známe, je jejich interpretace.“
George Eliot

Korektura je v mnoha případech důležitější než samotný překlad. Důvod je zřejmý: zatímco případný špatný výkon v předchozích fázích lze v rámci korektury zachytit a opravit, korektura je obvykle posledním krokem překladatelského procesu, do kterého je zapojen rodilý mluvčí cílového jazyka. Špatný překlad dokáže pozorný a kvalifikovaný korektor vylepšit, avšak ne zcela zkušený a vhodný korektor může zničit předchozí práci překladatele.

Moje pracovní zkušenosti jako korektora mne naučily, že vždy je co vylepšit. Důvodem nemusí být v každém případě špatná práce překladatele nebo jeho nepozornost, ale jednoduše otřepaná pravda, že čtyři oči vidí více než dvě.

Porovnání zdrojového a cílového textu s cílem odhalit nepřesně přeložená slova, chybějící části vět, gramatické chyby a obecně nalézt chyby, patří k mým silným stránkám. Mám smysl pro detail a vše, co do překladu nepatří, doslova spustí alarm v mé hlavě. Přede mnou se neukryje žádná chyba. Pokud potřebujete spolehlivou korekturu, obraťte se na mě.

Další poskytované služby