LOKALIZACE

„Překlad nejsou jen pouhá slova: je to snaha učinit srozumitelnou celou kulturu.“
Anthony Burgess

Lokalizace je specifická služba zaměřená na umístění cílového zdroje do místního kontextu. Text je přeložen a navíc je v rámci lokalizačního procesu upraven podle kulturních, jazykových a jiných požadavků a pravidel cílového prostředí. To vše s jediným záměrem, aby uživatel nabyl dojmu, že výsledný text (např. počítačová hra, webové stránky, softwarová aplikace nebo aplikace pro chytrý telefon) cílí na uživatelovo domácí prostředí. Přestože si je uživatel většinou vědom, že produkt pochází ze zahraničí (pokud jde například o místní verzi webových stránek předního světového výrobce), není to však schopen poznat z obsahu, jenž je mu určen.

Uživatelé počítačů a mobilních telefonů jsou tak jako na celém světě i v České republice velmi nároční a správná lokalizace může mnohde výrazně ovlivnit prodej produktu na českém trhu. K tomu je třeba skutečný odborník, jenž je zručný nejen v překladatelském řemesle a dovede zdatně používat jazykové prostředky, ale jenž rovněž zná detailně místní trh a nástrahy českého jazyka spojené s používáním nejmodernějších komunikačních zařízení.

Narodil jsem se a celý život žiji v České republice a znám specifika trhu s ohledem na lokalizaci zahraničních produktů a služeb pro české zákazníky. Nadto jsem počítačový nadšenec a sleduji bedlivě nejnovější vývoj na trhu mobilních komunikací, a i proto mám nezbytnou kvalifikaci pomoci vám s lokalizací vašich materiálů.

Další poskytované služby