PŘEKLAD

„Pokud vám něco prodávám, budu mluvit vaším jazykem. Pokud kupuji, dann müssen sie Deutsch sprechen.“
Willy Brandt

Jak praví citát, pokud chcete zajistit úspěšný odbyt pro své produkty na cizím trhu, je třeba je přeložit do řeči, které budou rozumět místní lidé. A zde mohu přiložit ruku k dílu já.

Specializuji se hlavně na překlady v oboru IT, obchodu a marketingu, avšak mám rovněž nemalé zkušenosti s texty z oblastí personalistiky, finančnictví či telekomunikací. Kariéra překladatele na volné noze s sebou přináší mnohé příležitosti a během ní jsem se již setkal s celou řadou různých textů pocházejících od předních firem z celého světa.

Obchodní kodexy, materiály pro e-learning, manažerské prezentace, newslettery, vnitrofiremní komunikace, zaměstnanecké průzkumy, bezpečnostní postupy, osobní rozvojové plány, softwarové aplikace, aplikace pro mobilní telefony, hardwarové příručky, sofwarová dokumentace, uživatelské prostředí počítačových programů, databázové systémy, hry, herní weby, webové stránky, obchodní podmínky, licenční smlouvy, tiskové zprávy, návody k domácím spotřebičům, reklamní letáky, propagační a marketingové materiály… Chcete přeložit do češtiny cokoli z výše uvedeného? Jste na správném místě, jsem člověk, kterého potřebujete.

Nemalou výhodou spolupráce se mnou je skutečnost, že umím pracovat s mnoha překladatelskými nástroji, tzv. softwarem CAT. Je to zkratka z anglického Computer Aided Translation, tj. počítačem podporovaný překlad. Jedná se o speciální software pro překladatele, jenž využívá překladové paměti, do které se ukládá přeložený text. Výsledkem je poté konzistentnější překlad díky jednotné terminologii, a to nejen v rámci jednoho projektu, ale i opakujících se projektů, případně projektů obsahujících podobné texty, které již byly v minulosti přeloženy.

Další poskytované služby