PŘEPIS

„Čím zručnější jsou naše ruce při psaní na klávesnici, tím více ztrácíme schopnost držet pero.“
Himmilicious

I v naší počítačové éře lze někdy narazit na text psaný ručně nebo na dokument v tištěné podobě, který je třeba přepsat, aby ho bylo možné upravovat pomocí standardních kancelářských aplikací. Případně máte dokument, který stačí jen mírně poupravit, abyste ho mohli použít, ale nemůžete si vzpomenout, kam se poděla jeho elektronická verze. V takových případech pomůže přepis.

Nevěřte nikomu, kdo vám říká, že přepis je obtížný. Není. Je to jednoduchý úkon. Problém s přepisem tkví v tom, že pokud má stát za čas, který jím strávíte, musíte dosáhnout určité produktivity.

Přepis je spíše okrajová služba, kterou poskytuji, ale je vítanou změnou – jakýmsi rozptýlením v životě překladatele. Má rychlost přesahující 300 úhozů za minutu je dobrým předpokladem pro přepsání textu, který potřebujete. Přepis vyžaduje vysokou produktivitu, pečlivost a přesnost – všechny tyto požadavky patří mezi mé přednosti.

Podívejte se sami:

Další poskytované služby