REVIZE CÍLOVÉHO TEXTU

„Psaní bez následné revize je jako vyrazit zvesela z domu jen v podvlíkačkách.“
Patricia Fuller

Všechny marketingové materiály (reklamy, spoty, letáky, bannery…) mají jednu společnou věc: jsou vytvořeny, aby byly na očích. Avšak pokud není před publikováním věnována dostatečná péče vlastnímu obsahu z lingvistického pohledu, mohou získat pozornost zcela nezamýšleným způsobem. Pravopisná chyba na billboardu nebo dvojsmyslná věta může udělat ze solidně míněného reklamního letáku humornou průpovídku.

Nemusí jít však o billboard, aby se pracně vytvořená kampaň ocitla v troskách. Téměř každý den jsme vystaveni neobratně napsaným textům, pravopisným chybám, nevhodně voleným pojmům nebo jinak problematickým reklamním textům, které vědomě či nevědomě čteme.

Mé jazykové dovednosti a cit pro jazyk ze mě dělají ideálního partnera pro revizi cílového textu. Jsou nezbytným předpokladem pro nalezení správného tónu a stylu textu a vhodných jazykových prostředků k vyjádření toho, co se snaží zákazník sdělit nebo co nabízí. Přeložený text z oblasti marketingu nevyžaduje jen pouhý převod významu do cílového jazyka, avšak potřebuje zaujmout čtenáře, uživatele či zákazníka, a případně ho přimět k nákupu produktu. Toho nelze dosáhnout bez patřičného úsilí o zacílení textu a jeho úpravy do vhodné podoby, aby byl naplněn zákazníkův záměr.

Další poskytované služby