POST-EDITING

„I namol opilý překladatel překládá lépe než jakýkoli dosud používaný software.“
Neznámý autor (www.jtpunion.org)

Vzpoura strojů, které by ovládly lidský svět, je velmi, velmi vzdálená, podobně jako galaxie, kterou vytvořil ve svých filmech George Lucas. To však neznamená, že v překladatelském/lokalizačním oboru neexistují snahy o nahrazení relativně drahé práce člověka-překladatele nepoměrně levnější prací počítače. Jelikož stroje nemohou přemýšlet a slovo nebo slovní spojení při překladu (nebo spíše „mechanickém třídění“) vybírají jen na základě pevně stanovených pravidel a dříve přeloženého textu, často jsou výsledky strojových překladů velmi špatné. Degradují tak jazyk na počítačový kód a samotné překladatelské umění na neslaný, nemastný tovární výstup.

Nepatřím však k těm, kteří z principu odmítají zpracování výstupu strojového překladu. Post-editing (jak se v našem oboru úpravě počítačového výstupu ze strany překladatele říká) má smysl v případech, kdy je aplikován na určitý typ textu, vyžaduje velkou překladovou paměť i dříve přeložené texty, ze kterých může počítačový „engine“ čerpat, a spolehlivé terminologické glosáře. Kromě toho musí být počítačový systém kvalitní natolik, aby dodané informace převedl na smysluplný cílový text. Jelikož je čeština se svým skloňováním, časováním, přechodníky, pády, rody atd. jazykem nelehkým a plným nástrah, představuje pro každý počítačový překladový systém skutečné sousto.

Obecně mohu říci, že v oblasti post-editingu mám dobré zkušenosti s texty pro IT (softwarové řetězce, uživatelské prostředí, dokumentace), kde je přehledně uspořádána terminologie a pevně definovaný styl, díky němuž poskytuje strojový překlad výsledek, který lze v rámci post-editingu zpracovat. Pokud se tedy v takovém případě zvýší produktivita překladatele (tedy post-editora) a sníží náklady na jeho práci, zastává tato služba svou úlohu dobře. Na druhou stranu není vhodné aplikovat strojový překlad na marketingové či podobné texty, které vyžadují při překladu jistou kreativitu a individuální přístup.

Mé vynikající analytické schopnosti a dovednosti jako překladatele mi umožňují identifikovat součást výstupu strojového překladu, která není na svém místě nebo jinak vyčnívá. Může jít o nesprávný pád, špatné pořadí slov ve větě, nevhodně použitý slovní obrat nebo špatně vybraný termín. Post-editingu se věnuji již několik let a mohu v této oblasti nabídnout své služby. S radostí vám také poskytnu hodnocení strojového překladu, abyste se mohli rozhodnout, zda je možné ho využít k post-editingu a ušetřit tím náklady.

Další poskytované služby